Parhaat bränditarinat muistetaan niiden päähenkilöistä

Brändihahmo tuo markkinointiin inhimillisyyttä

Brändihahmot eivät suinkaan ole uusi juttu. Itse asiassa, ne yleistyivät markkinoinnissa aikakaudella, jolloin teollistumisen seurauksena tuotteen valmistaja ja loppukäyttäjä alkoivat etääntyä maantieteellisesti toisistaan. Brändihahmon keksittiin tuolloin olevan loistava keino lisätä brändin inhimillisyyttä ja tuoda se mielikuvallisesti kuluttajan lähelle tuotteen fyysisestä valmistuspaikasta riippumatta.

Daddy on historiansa aikana kätilöinyt maailmaan brändihahmoja eri toimialoilla operoiville asiakkailleen. Tässä niistä muutama esimerkki.

Asiakas
Metso Automation, Anvia, Maantie Trans, KPO

Tehtävä
Tee brändistämme helpostilähestyttävä!

Keinot
Brändihahmo, brändimaskotti, 3D, animointi, 2D, käsinpiirtäminen

Anvian brändihahmo

Anvia – hovimestari, joka rullaluisteli yleisönsä sydämiin

Anvia (nykyisin Elisa) oli täyden palve­lun vies­tintätekno­lo­gia­ta­lo, joka tarjosi asiak­kail­leen ensi­luok­kais­ta palve­lua sekä kaik­ki kodin viih­de- ja turva­pal­ve­lut saman oven takaa. Tätä vies­tiä Anvia myös halusi aikoinaan lähteä erot­tu­val­la taval­la kohde­ryh­mil­leen kerto­maan.

Vies­tin­viejäksi Anvian uudelle brändistrategialle synny­tet­tiin oma brändihah­mo – hovi­mes­ta­ri, joka palveli Anvian asiak­kai­ta suurel­la sydämellä ja äärimmäisen ammat­ti­tai­toi­ses­ti.

Anvian brändihahmo rullaluisteli mm. yrityksen tv-mainontaan ja lehtimainontaan sekä osaksi sen online-markkinointia ja myynnin tukimateriaaleja. Hahmon tähdittämä tv-mainonta palkittiin kahdesti peräkkäin MTV:n vuoden parhaa­na alues­pot­ti­na.

Anvian brändihahmo

Maantie Trans – yliluonnollinen tulee todeksi

Maantie Trans on monipuolinen kuljetusalan yritys, joka lupaa tarjota asiakkailleen yliluonnollisen hyvää palvelua. Kun lupaus on näin paranormaali, miten siitä voi kertoa vielä kuvankin keinoin? Vastaus: 3D-visualisoinnin avulla.

Daddy suunnitteli Maantie Transille tajunnan rajat ylittävän brändihahmon ja kuvamaailman, jotka toteutettiin 3D-mallintamisen avulla. 3DArts toteutti animaatiokelpoisen hahmon Daddyn tarkkojen suunnitelmien pohjalta ja hauska ikoniperhe syntyi Daddyn inhouse-tuotantona.

3D-visualisointien lisäksi Daddy vastasi myös Maantie Transin brändilupauksen, bränditarinan ja uuden linjan mukaisen verkkosivuston toteutuksesta. Kerrassaan yliluonnollisen mukava projekti!

Metso – kapteeni, josta syntyi kultti

Metson mark­ki­noin­nin keula­ku­va­na ympäri maail­maa aikoinaan mainetta niittänyt Proses­si­kap­teeni oli erin­omai­nen esimerk­ki brändihah­mon käytön voimas­ta. Hahmo edus­ti Metson asiak­kai­ta, fiksu­ja proses­si­teol­li­suu­den ammat­ti­lai­sia, jotka käyttivät Metson korkea­ta­soi­sia tuot­tei­ta ja lisäarvoa tuot­ta­via palve­lui­ta.

Metson brändihahmon tarina tuotiin kohderyhmänsä iholle mm. sarjakuvamuotoon rakennetuilla lehti-ilmoituksilla alan ammattilehdissä. Tarinalliset ilmoitukset otettiin yleisön keskuudessa yli odotusten vastaan. Tästä kertoivat paitsi huomioarvotutkimusten huikeat prosentit sekä se, millaista liikettä ilmoitukset tosielämässä saivat kohderyhmässään aikaan. Muun muassa erään ranskalaisen tehtaan valvomosta kantautui Daddyn korviin uutisia, joiden mukaan valvomon henkilökunta näytteli itse jokaisen uuden sarjakuvailmoituksen tarinan työpaikallaan. Oletko kuullut, että printtimainonta olisi koskaan ennen toiminut näin? No, nyt olet.

KPO – ammattilaiset asialla

Koska brändihahmot eli brändimaskotit vahvistavat muistijälkeä ja luovat erottuvuutta, ovat ne olleet myös Osuuskauppa KPO:n mieleen. Daddyn KPO:lle toteuttamia hahmoja on hyödynnetty esimerkiksi autokaupan ja autohuollon markkinoinnissa sekä alueellisessa vaalimainonnassa.

THEY’RE GRRREAT! – sanoi Tony the Tiger

Suutarin lapsillakin on toisinaan kengät. Daddyn oma brändihahmotrio näki päivänvalon jo aivan yritystoiminnan alkumetreillä ja edelleen ne kestävät aikaa. Hahmoihin kannattaakin panostaa pitkällä tähtäimellä, sillä johdonmukaisesti käytettynä ne viestivät kuluttajalle jatkuvuutta. Maailman mittakaavassa esimerkkeinä tästä toimivat jo 125 vuotta täyttänyt Michelin-mies eli Bibendum sekä otsikon kohta 70-vuotias Toni Tiikeri. Mitäs sanot, synnytetäänkö sinunkin menestystarinallesi mieleenpainuva ja ajaton keulakuva?

Some seriously
good shit!

Daddy Finland

© Dadvertising from Tampere and Helsinki since 2007.
Brändin rakentaminen, yritysilmeet, verkkosivustot, sisältömarkkinointi, brändihahmot, painotuotteet, augmented reality.