Kun asiakas­suhde muuttuu kumppa­nuudeksi

Daddy ja OTSO paiskasivat ensimmäisen kerran tassua jo vuonna 2013, kun OTSO lähti irtautumaan Suomen Metsäkeskuksesta omaksi liiketoimintayhtiökseen. Daddy sai tuolloin tehtäväkseen rakentaa OTSO:lle brändi-identiteetin, joka tultaisiin taatusti huomaamaan toimialalla. Tehtävässä onnistuttiin ja yhteistyö jatkuu edelleen. Tänä päivänä tekeminen keskittyy lähinnä sisältömarkkinointiin, jota Daddy tuottaa OTSO:lle mm. erilaisten teema- ja asiantuntija-artikkeleiden sekä asiakastarinoiden muodossa.

Asiakas
OTSO Metsäpalvelut

Tehtävä
Brändää ja markkinoi täysin uudella tavalla!

Keinot
Brändin rakentaminen, verkkosivusto, markkinointi, sisältömarkkinointi

Brändin rakenta­minen kuin suoraan oppikirjasta

OTSO:n brändin rakentaminen vietiin läpi kaik­kien taiteen sääntöjen mukaan. Asia­kas oli paneu­tu­nut briif­fi­vai­hee­seen huolel­li­ses­ti ja huoleh­ti siitä, että Daddyl­le siir­tyi kaik­ki olemas­sa oleva toimiala- ja kohde­ryhmätieto ennen suunnittelun aloittamista. Bränditun­te­mus­ta syven­net­tiin myös works­ho­peil­la, joiden aika­na ääneen pääsivät niin OTSO:n johto­ryhmä kuin asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa työsken­te­levät palve­lu­hen­kilötkin. Lisäksi pohjus­tuk­sek­si saatiin kuul­la myös ansioi­tu­neen tutki­jan näkemyk­siä toimia­lan nyky­ti­las­ta ja tule­vai­suu­des­ta. Kaiken taus­toit­ta­mi­sen lisäksi asiak­kaal­ta saatiin brändinrakennuksen ohjenuoraksi myös selkeä ohje: ”Haluamme nyt jotain ihan uutta ja erilaista. Sellaista mitä ei toimialalla ole aikaisemmin nähty.”

OTSO Metsäpalvelut -ilmoitus, AR-toteutus printti-ilmoituksen sisällä

Asiakas oli kertonut uuden brändin visiokseen ”metsäpalveluiden uudistaja ja positiivinen yllättäjä”. Tätä tiivistystä ohjenuoranaan käyttäen Daddy lähti muotoilemaan uutta metsäpalveluiden tarjoajaa metsän kuninkaan hahmoon. Uusi brändi nimettiin OTSO:ksi ja sen asiakaslupaus kiteytettiin muotoon ”Peto metsässä.”. Sittemmin, vuonna 2019 Daddy päivitti OTSO:n sloganin vastaamaan yrityksen uudistunutta liiketoimintastrategiaa. Tänä päivänä OTSO toimii otsikon ”Teemme metsistä menestystarinoita”, alla.

Myös OTSO:n visuaalinen identiteetti on alusta alkaen ollut toimialalle uusi. Rohkeus, lämminhenkisyys, helpostilähestyttävyys ja hyväntuulisuus ovat olleet visuaalisen ilmiasun suunnittelun rakennuspalikoita.

Markkinointia täysin uudella tavalla

Kun peruspalikat oli kasattu, rakennettiin ytimen ympärille mm. OTSO:n webbisivusto, TV-mainontaa, radiomainontaa, lehtimainontaa ja esitemateriaalia. Vuosien aikana Daddy on suunnitellut OTSO:lle myös wau-kategoriaan asemoituvia messuosastoja, maailman historian ensimmäisen sahasinfonian sekä hauskan augmented reality -sovelluksen…

Verkkosivusto, joka elää ajassa

OTSO ymmärtää, että internetin ihmeellisessä maailmassa asiat ja ilmiöt muuttuvat valon nopeudella. Verkkosivusto, joka on rakennettu vaikkapa viisi vuotta sitten, ei enää tänä päivänä vastaa millään tavalla nykyhetken verkkokäyttäjien odotuksiin. Siksi OTSO päätti vuonna 2019 päivittää verkkosivustonsa ajan tasalle. Daddyyn luotettiin tässäkin projektissa ja sivuston sisältö sekä visuaalinen ilmiasu ovat tälläkin kertaa Daddyn takuulaadukasta käsialaa.

Hanna Raatikainen - She-Daddy - Daddy Finland Oy

© Dadvertising from Tampere and Helsinki since 2007.
Brändin rakentaminen, yritysilmeet, verkkosivustot, sisältömarkkinointi, brändihahmot, painotuotteet, augmented reality.