Näytä yhtä hyvältä kuin mitä olet

Yritys­ilmeet ja graafinen suunnittelu

Ei ole yhdentekevää, miltä brändisi näyttää. Vetovoimainen yritysilme rakentuu taidokkaasti muotoillun liikemerkin tai logon, typografian, graafisten elementtien, värien ja kuvamaailman symbioosista. Brändisi ansaitsee arvoisensa kääreet!

Onnistunut yritysilme on monen asian summa

 1. Liikemerkki tai logo
  Parhaimmat liikemerkit tai logot ovat sellaisia, jotka kiteyttävät brändiytimen selkeästi ymmärrettävään visuaaliseen muotoon. Vaikka merkki olisi vahvasti symbolinen, voi se silti sisältää selkeästi ymmärrettävän tarinan.
 2. Typografia
  Usein unohtuu, että typografia näyttelee äärimmäisen tärkeää roolia yrityksen kokonaisilmeen rakentamisessa. Siksi fonttiperheen valintaan kannattaa panostaa, aivan yhtä lailla kuin esimerkiksi brändikuvien tuotantoon.
 3. Meemi2_mainostoimisto_Daddy_Tampere_Helsinki
 4. Graafiset elementit
  Liikemerkki tai logo tarvitsee tuekseen graafisia elementtejä, jotka omalta osaltaan vievät yritysmielikuvaa haluttuun suuntaan. Elementit ovat heijastuksia brändin visuaalisesta ytimestä ja niiden tärkein tehtävä on säilyttää mielikuva yrityksestä yhtenäisenä ympäristöstä riippumatta.
 5. Värit
  Väreihin liittyy vahvoja tarinoita, ja siksi niiden valitsemiseen kannattaa paneutua huolella. Värikartan rakentamisessa ohjenuorana ovat paitsi yritykseen liitettävät tavoitemielikuvat, myös brändin kulttuurillinen toimintaympäristö ja sen asenteet.
 6. Kuvamaailma
  Kuvapankkien kultakausi on helpottanut brändin visuaalisen maailman rakentamista, mutta samalla myös tasapäistänyt brändejä ja heikentänyt niiden erottuvuutta toisistaan. Daddy vannoo erottuvien brändikuvien nimeen – ja on itsekin sitä mitä saarnaa.

Tässä pari muikeaa yritysilmettä vuosien varrelta

Braädinrakennus Horseteq Daddy

Startup-varsan ensiaskeleet

Rahalla saa ja hevosella pääsee myös brändihommissa: Horseteqin puettava liikemittaus-teknologia sai komeat brändikääreet Daddylta.