Fake news. Alt-facts. Deepfakes.

Elämme aikaa, jolloin fiidit täyttyvät uutisiksi verhoilluista mielipiteistä. Jokaiselle harhalle löytyy verkosta vahvistus. Videolla poliitikon suu liikkuu ja ääni kuuluu, mutta sanat eivät ole todellisuudessa hänen.

Näistä syistä lähdekriittisyys ja medialukutaito ovat tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Tähän tarpeeseen Daddy konseptoi uuden mobiilin oppimisalustan, Newsverse-toimittajasimulaattorin.

Asiakas
Daddy Finland Oy

Tehtävä
Kanna vastuu lähdekritiikin ja medialukutaidon opettamisesta

Keinot
Konseptointi, sisällöntuotanto, digitaalinen oppimisalusta, e-learning

Newsverse. Toimittajasimulaattorin käyttöliittymäkuvia.

Tekemällä oppii parhaiten

Newsverse on hauska ja jännittävä toimittajasimulaatio, jossa oppiminen pohjautuu aktiiviseen tekemiseen ja tekemisestä saatuun palautteeseen. Newsversen uniikki oppimisympäristö vie käyttäjän osaksi televisiosarjaa muistuttavaa maailmaa, jonka henkilöhahmot ja tapahtumapaikat yhdistävät näennäisesti irralliset tarinat eeppiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Aihepiireissä yhdistyvät reaaliaineet historiasta yhteiskuntaoppiin, ja tehtäviä suorittaessaan käyttäjä harjoittelee myös lähdekritiikkiä ja medialukutaitoa.
 
 
Edgar Dalen oppimisen kartio. Mitä enemmän osallistumme, sitä paremmin opimme asioita.
 
Ohio State Universityn professori Edgar Dalen tutkimukseen pohjautuvaa kartiota käytetään usein selittämään oppimisen mekanismeja. Verkosta helposti löytyvässä kartiossa näkee usein prosenttiosuuksia, jotka eivät itse asiassa pohjaudu Dalen tutkimuksiin. Ne on liitetty kartioon myöhemmin, ja niiden tarkkuus on kyseenalaista. Eli lähdekritiikki kannattaa aina muistaa – juuri tästä Newsversessä on kyse.

Newsverse toimittajasimulaattorin demovideo.

Näin toimittajasimulaattori toimii

Virtuaalinen päätoimittaja briiffaa käyttäjän tämän valitsemasta juttuaiheesta. Tavoitteena on koostaa lehtijuttu eri lähteitä haastattelemalla ja julkaisuja lukemalla. Käyttäjä joutuu virtuaalihahmoja haastatellessaan tai muita lähteitä tutkiessaan arvioimaan lähteiden luotettavuutta.

Osa tehtävistä on suunniteltu lisäämään käyttäjän fyysistä aktiivisuutta. Tällaisissa juttuaiheissa tietyt lähteet aktivoituvat vasta kun käyttäjä on siirtynyt tiettyyn paikkaan.

Kun käyttäjällä on mielestään riittävästi sisältöä juttuun, hän pääsee seuraavaksi valitsemaan jutulleen otsikon ja kuvan. Valmiista jutusta saa kritiikkiä ja palautetta sekä virtuaalipäätoimittajalta että kuvitteellisesta yleisöpalautteesta.

Newsverse toimittajasimulaattorin käyttöliittymän kuvia.

Ura alkaa toimitusharjoittelijasta

Mitä useamman jutun käyttäjä saa valmiiksi, sitä enemmän hänelle kertyy toimittajasimulaattorissa sekä kokemus- että mainepisteitä. Kokemuksen myötä ja maineen kartuttua käyttäjän lähdeverkosto laajenee ja hänelle avautuu haastatteluissa uusia ovia.

Newsverse soveltuu niin luokkaopetukseen kuin itsenäiseen opiskeluun. Käyttäjä voi valita, suorittaako tehtävää kelloa vastaan vai omaan tahtiinsa.

Newsverse toimittajasimulaattorin AR-toimittajakonkarin kuva.

AR-mentori auttaa

Simulaattorissa on apuna lisätyn todellisuuden keinoin luotu virtuaalitoimittaja. AR-mentorilta voi kysyä neuvoa pulmatilanteissa, ja toisinaan toimittajakonkari ilmestyy oma-aloitteisesti hätiin, kun katsoo kokemuksestaan olevan käyttäjälle hyötyä.

Newsverse toimittajasimulaattorin käyttöliittymäkuvia.

Alusta moneen käyttöön

Newsverse on konseptoitu mahdollistamaan digitaalisen oppimisalustan laajentaminen koulutustehtävistä myös monenlaiseen muuhun tarinankerrontaan ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Uutisskuupin metsästämisen sijaan tehtävät voidaan rakentaa virkavallan hälytystehtäviksi tai koukuttaviksi salapoliisitarinoiksi, isoja kansainvälisiä viihdebrändejä unohtamatta.


Sijoita palkittuun konseptiin

Newsverse huomioitiin Media-alan tutkimussäätiön Think Ink -innovaatiokisassa kolmannella palkintosijalla 2018. Jos näet tuomarien tapaan konseptin arvon ja haluat osaltasi pitää huolta tulevien polvien medialukutaidosta ja kyvystä lähdekritiikkiin, ota yhteyttä niin keskustellaan sijoitusvaihtoehdoista.

Marco Pajari - Partner - Daddy Finland Oy

© Mainostoimisto Daddy Finland Oy, Satakunnankatu 33 B, 33210 Tampere.

Dadvertising from Tampere and Helsinki since 2007.
Brändin rakentaminen, yritysilmeet, verkkosivustot, sisältömarkkinointi, brändihahmot, painotuotteet, augmented reality.