Daddyn referenssejä vuosien varrelta:

Something old, something new – and lots of yellow!

The department store chain Halpa-Halli has 39 stores in 38 towns in Finland. Therefore, it is constantly advertising and marketing its services nationwide. This visibility is naturally utilised so that each operation strengthens specific brand values and maintains a solid brand image. Daddy acts as Halpa-Halli’s brand keeper and makes sure that the brand communicates specific ideas and notions in all of its media environments.

Jotain vanhaa, jotain uutta. Ja paljon keltaista!

Case Halpa-Halli kuva 1

Halpa-Hallilla on 39 myymälää 38 paikkakunnalla. Valtakunnallisella tasolla tehdään siis jatkuvasti paljon mainontaa ja markkinointia. Tämän näkyvyyden ketju haluaa luonnollisesti hyödyntää siten, että jokainen toimenpide vahvistaa haluttuja brändiarvoja sekä ylläpitää eheää brändimielikuvaa.

Daddyltä pyydettiin yhteistyön alkumetreillä apua Halpa-Halli-brändin visuaalisessa ajanmukaistamisessa sekä kampanjoiden pääteemojen konseptoinnissa. Uudistus haluttiin toteuttaa siten, ettei Halpa-Hallin tuttuutta tässä prosessissa kuitenkaan hukattaisi. Daddy viritti yrityksen graafisen ilmeen vastaamaan nykypäivää. Uudistuksen yhteydessä näki päivänvalon kukkarohahmo, joka seikkailee tätä nykyä näkyvästi ketjun tv- ja printtimainoksissa.

Halpa-Halli hyödyntää Daddyn osaamista ennen kaikkea uusien konseptien rakentajana ja hoitaa toimenpiteiden tuotannon käytännön tasolla omalla mainososastollaan.

Televisiota kustannustehokkaasti

Televisio on Halpa-Hallille tärkeä päivittäisilmoittelun kanava. Spottivolyymien ollessa suuria, on tärkeää että asiakas voi halutessaan hoitaa mainosten tuotannon itse. Siksi Halpa-Hallille suunniteltiin uudet modulaariset mainospohjat, joita asiakas voi vaivattomasti päivittää itse. Halpa-Hallin näkyvyys televisiossa painottuu siis tulevaisuudessakin vahvasti tuotemainontaan – mutta nyt entistä iloisemmissa kehyksissä.

Case Halpa-Halli kuva 2

Lehti-ilmoituksia, jotka luetaan

Päivittäisilmoittelu on oleellinen osa Halpa-Hallin markkinointia, ja siksi näkyvyyteen myös printtimediassa haluttiin kiinnittää huomiota. Daddy uudisti ketjun printti-ilmoittelun ilmeen ja kampanjoinnin otsikot, sekä toimitti asiakkaalle nämä elementit sisältävän aineistopankin. Asiakas hoitaa varsinaisten ilmoitusten tuotannon omalla mainososastollaan itse.

Esitteet ja kuvastot

Yhtenäinen visuaalinen linjaus on luonnollisesti ulotettava mediatoimenpiteistä myös muihin markkinoinnin perusmateriaaleihin. Daddy suunnitteli ilmeen Halpa-Hallin yritysesitteelle sekä tuotekuvastoille. Nämäkin aineistot lisättiin asiakkaan aineistopankkiin hänelle itsenäisesti tulevaisuudessa hyödynnettäväksi.

Case Halpa-Halli kuva 3

Case Halpa-Halli kuva 4

Uudet kampanjailmeet

Perusilmeen päivityksen jälkeen Daddy on saanut kunnian uudistaa myös Halpa-Hallin markkinoinnin vuosikellossa toistuvia tempauksia kesäkampanjoista Shokkipäiviin. Ja kauppa käy!

Eikä webbiä sovi unohtaa!

Tänä päivänä on itsestäänselvää, että myös yrityksen webbipreesensin on oltava kunnossa ja viestittävä tavoitteen mukaisia brändiarvoja. Daddy osallistui Halpa-Hallin www-sivuston rakennesuunnitelman ja konseptin suunnitteluun, sekä toteutti tälle pohjalle brändilinjausten mukaisen visuaalisen ilmeen. Teknisestä toteutuksesta vastasi Kosila Media.

Case Halpa-Halli kuva 5

Case Halpa-Halli kuva 6

Daddy taitaa myös private labelit

Private labelit ovat vähittäiskaupan vahvimmin kasvava segmentti. Luonnollisesti Halpa-Halli-ketju kysyi Daddyltä näkemystä myös oman private labelinsa brändäykseen. Daddy kertasi Halpa-Hallin position sekä asiakashyödyt ja leipoi niiden pohjalta merkille nimeksi Ziip!

Nimessä kiteytyy oivaltavalla tavalla Halpa-Hallin oman sloganin perusajatus: Aina kaikki tosi halvalla. Ziip!-tuoteperhe kattaa tänä päivänä laajan kirjon tuotteita pakasteista virvoitusjuomiin ja kertakäyttöastioista kemikaliotuotteisiin.