Daddyn referenssejä vuosien varrelta:

How to create a brand spokes character?

Anvia, Finland’s fourth largest telecommunications service provider, decided to reform its customer marketing strategies. Daddy was involved in planning the company’s new brand strategy, and in close cooperation with the client, a right approach was found. Anvia received its very own brand spokes character – a butler who serves Anvia’s customers with a big heart and the utmost skill. The rollerblading butler is winning customers over in TV spots and print ads as well as on webpages and in-store materials.

Anvian brändihahmo

Hovimestari, joka rullaluisteli yleisönsä sydämiin

Anvia (nykyisin Elisa) oli täyden palve­lun vies­tintätekno­lo­gia­ta­lo, joka tarjosi asiak­kail­leen ensi­luok­kais­ta palve­lua sekä kaik­ki kodin viih­de- ja turva­pal­ve­lut saman oven takaa. Tätä vies­tiä Anvia myös halusi aikoinaan lähteä erot­tu­val­la taval­la kohde­ryh­mil­leen kerto­maan.

Daddy osal­lis­tet­tiin brändistra­te­gian suun­nit­te­luun ja tiiviissä yhteis­työssä asiak­kaan kans­sa löytyi lopul­ta lähestys­mis­kul­ma, joka alleviivasi juuri oikeal­la taval­la kaik­kia halut­tu­ja vies­tejä.

Vies­tin­viejäksi Anvian uudelle brändistrategialle synny­tet­tiin oma brändihah­mo, hovi­mes­ta­ri joka palveli Anvian asiak­kai­ta suurel­la sydämellä ja äärimmäisen ammat­ti­tai­toi­ses­ti.

Anvian brändihahmo rullaluisteli mm. Anvian tv-mainontaan ja lehtimainontaan sekä osaksi online-markkinointia ja myynnin tukimateriaaleja. Hahmon tähdittämä tv-mainonta palkittiin vuosina 2012 ja 2013 MTV:n vuoden parhaa­na alues­pot­ti­na.

Tämä tari­na on hyvä esimerk­ki siitä, miten huolel­li­ses­ti toteu­tet­tu brändistra­te­gia voi synnyttää huomio­ta­herättävää, syste­maat­tis­ta ja kohde­ryh­miensä rakas­ta­maa taktis­ta mainon­taa.

Anvia video 1

Anvia video2

Anvia video3

Anvia video4

Anvia video4

Case Anvia kuva 1

”Daddyn kanssa onnistuimme hienosti kuluttajapalveluiden mainonnan linjan yhtenäistämisessä brändihahmoa hyödyntäen. Daddyn luoma sympaattinen Hovimestarimme on otettu loistavasti vastaan ja saanut positiivista palautetta. Daddylle hatunnosto myös uusien ideoiden heittelystä – niitä saa ihan pyytämättäkin.”

-Merja Näyrä, markkinointipäällikkö, Anvia Oyj, Kuluttajapalvelut

Rullaluistellen asiakkaiden sydämeen

Brändihah­mo sai Anvian tavoi­te­vies­tejä tuke­van persoo­nan ja visu­aa­li­sen ulkoa­sun Daddyn kynästä, hahmon animoin­nin toteut­ti 3DArts. Tällä hetkellä Anvian kulut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­kon­sep­tiin kuuluu mm. lehti­mai­non­taa, tv-mainon­taa ja onli­ne-kampan­join­tia. Rulla­luis­te­le­va hovi­mes­ta­ri on palkittu 2012 ja 2013 MTV:n vuoden parhaana aluespottina. Brändimaskottiiin voi törmätä myös muis­sa myyn­nin tuki­ma­te­ri­aa­leis­sa.
Tämä tarina on hyvä esimerkki siitä, miten huolellisesti toteutettu brändistrategia voi synnyttää huomiotaherättävää, systemaattista ja kohderyhmiensä rakastamaa taktista mainontaa.

Case Anvia kuva 2
Anvia case kuva 3
Anvia logo
Anvia on kasvava ICT-yhtiö, joka tarjoaa nykyaikaiset ja korkealaatuiset ratkaisut kuluttajien ja yritysten viestintään, tietohallintoon ja turvallisuuteen sekä kuvan ja äänen siirtoon. Anvia-konsernin henkilöstömäärä on noin 700. Suomen teleoperaattoreista Anvia on neljänneksi suurin. Anvian juuret ovat Pohjanmaalla, mutta nykyisin sillä on toimintaa eri puolilla Suomea.

Anvia case Pakkaamo

Klikkaa ja pakkaa

Anvia halusi parantaa palveluaan entisestään ja rakentaa kuluttajiensa avuksi toimivan verkkokaupan, jossa ostamisesta tehtäisiin äärimmäisen yksinkertaista. Daddyltä pyydettiin apua tämän online-palvelun konseptointiin ja visualisointiin. Syntyi Pakkaamo, virtuaalinen viihdevarasto, jossa asiakkaalle annetaan mahdollisuus kääräistä pakettiin juuri häntä eniten kiinnostavat tuotteet ja palvelut.

pakkaamo.anvia.fi

Brändihahmo antaa merkille persoonan

Brändihahmon käytön on määritelty voimistavan markkinointia kolmella tavalla: se antaa brändille erottumiseen tarvittavan identiteetin, samaistumiseen tarvittavan persoonan ja lupaa brändisuhteelle jatkuvuutta.
Onnistuneen hahmon luomisessa tulee huomioida seuraavat osa-alueet:
  1. Hahmon persoonan, ulkoasun ja symboliikan on vastattava brändiin liitettyjä arvoja.
  2. Hahmo osana tarinaa antaa kohderyhmälle lupauksen tulevasta ja luo brändisuhteelle jatkuvuutta.
  3. Onnistunut hahmo syntyy yhdistelemällä tuttua ja turvallista uuteen ja ennennäkemättömään.

Muista: Oli brändihahmo rakennettu kuinka onnistuneesti tahansa, se herää kuitenkin henkiin ja alkaa synnyttää bisnestä vasta systemaattisen ja järjestelmällisen markkinoinnin tukemana.

Case Anvia kuva 5

Hahmo tositoimissa

Anvia hahmot

Ota yhteyttä!

Kiinnostaako brändihahmo? Anna kuulua itsestäsi, olemme sinuun pian yhteydessä!