Daddyn referenssejä vuosien varrelta:

Case Virve kuva 1

Shhh. Loose lips sink ships.

VIRVE, eli viranomaisradioverkko on maailman ensimmäinen valtakunnallinen TETRA-teknologiaan perustuva radiopuhelinverkko. Sen keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat pelastustoimi, poliisi, rajavartiolaitos, sosiaali- ja terveystoimi, tullilaitos ja puolustusvoimat.
VIRVE myös myy ja huoltaa TETRA-verkkoihin soveltuvia laitteita.
Daddy teki nykyaikaisen radioverkko-operaattorin tarpeisiin myös nykyaikaisen tuotekatalogin. Sehän tarkoittaa tietenkin digikatalogia, joka on monella tapaa ylivoimainen perinteiseen paperiesitteeseen verrattuna. Siinä missä esimerkiksi lisälaitteet löytyvät perinteisessä esitteessä yhtenä massana katalogin viimeisiltä sivuilta, digitaalisessa versiossa yksittäisiin tuotteisiin voidaan suoraan linkittää kaikki tarvittava aineisto. Oma esite -ominaisuus paransi toiminnallisuutta entisestään. Haluamansa tuotteet voi nyt valita omaksi esitteekseen, tallentaa ja lähettää erillisenä kokonaisuutena päätöksiä tekevälle taholle. Kätevämpää kuin sivujen kääntäminen hiirenkorville.
Daddy suunnitteli ja toteutti VIRVElle myös uutiskirjeen. Niitä mahtuu yleensä 13 tusinaan, mutta kun sisältö mietitään kohderyhmää kiinnostavaksi, uutiskirjekin toimii ja kiinnostaa. Myös kirjeen hauska nimi (Krypto) ja slogan (Ammattisalaisuuksien äänenkannattaja) auttavat herättämään kiinnostuksen.

Ongelmanratkaisu liittyy olennaisesti maailmaan, jossa Virven sidosryhmät operoivat. Niinpä uutiskirjeen yhteyteen ideoitiin myös digitaalinen ja interaktiivinen sanaristikko, joka auttaa lukijoiden sitouttamisessa. Javascriptillä tehty pulmapähkinä toimii kaikilla päätelaitteilla, ja sitä on helppo päivittää.

Now you see me, now you don’t.

Daddyllä oli sormen­sa pelissä myös VIRVEn ylei­se­sit­teen suun­nit­te­lus­sa. Ehdo­tim­me mielen­kiin­toi­sen lisäsisällön paina­mis­ta näkymättömällä, vain UV-valon alla paljas­tu­val­la musteel­la, onhan Virve vies­tien salaa­mi­sen asian­tun­ti­ja. Asiak­kaal­la on hyviä koke­muk­sia:
”Esite oli messujaossa menestys. Sen perään tultiin jopa kyselemään.”
Pekka Lehtimäki, huoltopäällikkö

Case Virve kuva3