Daddyn referenssejä vuosien varrelta:

OTSO

“A big thank you for all the fantastic work you have done! The results exceed even the wildest hopes I had when starting the project.”
Daddy delivered OTSO to the forest and, judging by the words of the company’s Director Jukka Enarvi, succeeded with flying colours!

OTSO:n brändin rakentaminen

Tätä ei ole toimialalla ennen nähty!

OTSO:n brändin rakentaminen vietiin läpi kaik­kien taiteen sääntöjen mukaan. Asia­kas oli paneu­tu­nut briif­fi­vai­hee­seen huolel­li­ses­ti ja huoleh­ti siitä, että Daddyl­le siir­tyi kaik­ki olemas­sa oleva toimia­la- ja kohde­ryhmätieto ennen suunnittelun aloittamista. Bränditun­te­mus­ta syven­net­tiin myös works­ho­peil­la, joiden aika­na ääneen pääsivät niin OTSO:n johto­ryhmä kuin asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa työsken­te­levät palve­lu­hen­kilötkin. Lisäksi pohjus­tuk­sek­si saatiin kuul­la myös ansioi­tu­neen tutki­jan näkemyk­siä toimia­lan nyky­ti­las­ta ja tule­vai­suu­des­ta.

Kaiken taus­toit­ta­mi­sen lisäksi asiak­kaal­ta saatiin brändinrakennuksen ohjenuoraksi myös selkeä ohje: “Haluamme nyt jotain ihan uutta ja erilaista. Sellaista mitä ei toimialalla ole aikaisemmin nähty.“

Case Otso kuva 1

Asiakas, joka halusi jotain ihan muuta

“Suurkiitos kaikesta mahtavasta työstä jota olette tehneet! Työn jälki ylittää villeimmätkin toiveeni siitä mitä minulla oli kun hommaan ryhdyttiin. Olen varma että henkilöstömme ottaa uuden brändin ilolla vastaan ja lähtee motivoituneena ja ylpeänä markkinoimaan uutta OTSO:a sekä sen palveluita asiakkaille.”Näin ilahduttavaa sähköpostia Daddy sai marraskuussa 2013. Postin lähettäjänä oli OTSO Metsäpalveluiden toimitusjohtaja Jukka Enarvi – ja se kolahti Daddyn postiluukkuun juuri muutamaa päivää ennen kuin metsäpalvelumarkkinoiden uusi, upea ja erilainen brändi OTSO oli määrä lanseerata suurelle yleisölle…

Kaikki alkoi – alusta

Tämän brändin synnytysprosessi käynnistettiin kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Asiakas oli paneutunut briiffivaiheeseen huolellisesti ja huolehti siitä, että Daddylle siirtyi kaikki mahdollinen olemassa oleva toimiala- ja kohderyhmätieto. Brändituntemusta syvennettiin myös workshopeilla, joiden aikana ääneen pääsivät niin johtoryhmä kuin asiakasrajapinnassa työskentelevät palveluhenkilötkin. Lisäksi pohjustukseksi saatiin kuulla myös ansioituneen tutkijan näkemyksiä toimialan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Kaiken taustoittamisen lisäksi asiakkaalta saatiin myös selkeä ohje: “Haluamme nyt jotain ihan uutta ja erilaista. Sellaista mitä ei toimialalla ole aikaisemmin nähty.“

Visiosta visio

Asiakas oli kertonut uuden brändin visiokseen “Metsäpalveluiden uudistaja ja positiivinen yllättäjä”. Tätä tiivistystä ohjenuoranaan käyttäen Daddy lähti muotoilemaan uutta metsäpalveluiden tarjoajaa metsän kuninkaan hahmoon. Uusi brändi nimettiin OTSO:ksi ja sen asiakaslupaus kiteytettiin muotoon “Peto metsässä.”.

Aivan asian ytimessä

Tämän lähemmäksi brändin ydintä suunnittelijan on vaikea kuvitella pääsevänsä. Visuaalisten ja verbaalisten linjanvetojen lisäksi Daddy osallistui OTSO:n synnytysprosessin aikana myös esimerkiksi yrityksen tuote- ja palveluportfolion rakentamiseen.

Kun peruspalikat oli kasattu, rakennettiin ytimen ympärille mm. OTSO:n webbisivusto, TV-mainontaa, radiomainontaa, lehtimainontaa ja esitemateriaalia. Sekä tietenkin upea messuosasto, huimaava sahasinfonia sekä hauska augmented reality -sovellus…

Case Otso video 1

Otso case kuva 2

Otso case kuva 3

Näin OTSO lanseerattiin

Ota yhteyttä!

Kiinnostaako brändin rakentaminen? Anna kuulua itsestäsi, olemme sinuun pian yhteydessä!